KUNSKAP VET VI HAR FÖRHINDRAT MÅNGA BOSTADSBRÄNDER. VÅR TRYGGHET ÄR EN SPECIELLT UTVECKLAD BRANDSKYDDSUTBILDNING FÖR PRIVATPERSONER, DEN ENDA I SITT SLAG. UTBILDNINGEN SKA VARA LIKA SJÄLVKLAR SOM ATT ANVÄNDA BILBÄLTE ELLER HJÄLM - OM EN OLYCKA PLÖTSLIGT SKULLE INTRÄFFA!
En del utbildningar är viktigare än andra!  Ingen ska behöva bli ofrivilligt indragen i din eller grannarnas eventuella okunskap om hemmets brandskydd! Hur blir den egna reaktionen i en akut nödsituation?  
Bland det värsta som kan inträffa är en bostadsbrand. Varje år förekommer ca 30 000 brandincidenter i svenska hem. Ofta sker personskador och oersättliga minnen förstörs. Plötsligt och oförberedd kan en lugn stund i bostaden förvandlas till en mardröm. Oavsett årstid är spisbrand den vanligaste orsaken. Andra orsaker till brand kan som exempel vara bortglömda ljus och olyckor i samband med obevakad laddning av mobiltelefoner och annan elektronik som har litiumbatterier. Risken finns att batteriet avger giftiga gaser om det kortsluts, gaser som kan börja brinna. Den som varit med om en bostadsbrand, beskriver en overklighetskänsla som aldrig glöms bort. Grannar, bostadsbolag eller bostadsrättsförening blir också oftast inblandade. För allas säkerhet och trygghet är det därför ständigt aktuellt att väcka tanken och uppdatera kunskaperna om hur man skyddar sig mot brand. Vår Trygghets brandskyddspaket, det enda i sitt slag, med brandfilt eller brandsläckare som släckhjälpmedel och utbildningsfoldern Vår Trygghet, är en genomarbetad och väl beprövad utbildning utvecklad tillsammans med privatpersoner för privatpersoner i konsultation med Storstockholms brandförsvar. Vår Trygghet har varit till stor hjälp vid flera bostadsbränder.

Ett större erkännande av vårt arbete går knappast att få när vi våren 2020 blev speciellt inbjudna att presentera brandskyddsutbildningen Vår Trygghet på ett stort nordiskt seminarium om brandskydd för hemmet, arrangerat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Brandmyndigheter från Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog. Se filmen som visades på seminariet här ovanför.

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Panik och chock då alla rationella tankar blockeras är aldrig en bra lösning vid en olyckshändelse. Vår förebyggande, enkla och kunskapshöjande brandskyddsutbildning är mycket mer än att veta hur man snabbt ska agera om en brand plötsligt uppstått i hemmet. Den ger också handfasta råd i syfte att förhindra att en brand startar i bostaden och utbildar i vad man bör tänka på vid en snabb  evakuering från hemmet. En utbildad och rätt utrustad vuxen eller ungdom i brandskydd är den bästa brandbekämparen för sig själv, grannar, bostadsbolag eller bostadsrättsförening enligt räddningstjänsten. Under de åtta år vi arbetat med brandskyddsutbildningar för privatpersoner, har vi hittills levererat mer än 155 000 brandskyddspaket med stort positivt resultat.

Brandfilten eller brandsläckaren till våra brandskyddspaket måste vara snygga för att få en central och väl synlig plats i hemmet, för att snabbt kunna användas. Under fliken motiv visar vi några förslag på hur våra släckhjälpmedel kan se ut. 


Våra pålitliga brandfiltar och kraftfulla brandsläckare håller marknadens högsta klass och tillverkas under kontrollerade former av vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet AB, Nordens största leverantör av brandskydd. Presto levererar exempelvis brandskyddsprodukter till många av landets räddningstjänster. Släckhjälpmedlen är enkla att använda med lite förkunskap, och kan antingen monteras på en vägg eller placeras fristående på en bänk eller hylla i bostaden, då båda har en plan och stadig botten.

 
Prestos fabrik i Katrineholm

Vår Trygghet har uppmärksammats av Sveriges Radio och andra stora medier vid flera tillfällen. Lyssna nedan på ett av inslagen som Sveriges Radio P4 gjorde med fastighetsbolaget AB Bostäder  i Umeå, som utrustat fler än 15 000 lägenheter med våra brandskyddspaket.

Vår Trygghet har inga återförsäljare. Våra beställare är bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och företag i olika branscher. Brandskyddspaketen beställs genom oss och faktureras i samband med leverans av vår nära samarbetspartner Presto Brandsäkerhet AB.

Här kan du se ett litet urval av våra beställare:


 Folksam, Länsförsäkringar, Bostadsrättsföreningar, Privata fastighetsbolag, Medlemmar i Sveriges Allmännytta som Svenska Bostäder, AF Bostäder i Lund, AB Bostäder i Borås, Haninge Bostäder, Gotlandshem, Kristinehamnsbostäder, Tranåsbostäder, Bostaden i Umeå, Timråbo, Stadsholmen, Tierpsbyggen, Skebo, Salabostäder, Kustbostäder, Sjöbohem, Bodenbo med flera.


Samarbeten:

 

Medlemmar i: