KUNSKAP OCH ÖVNING KAN FÖRHINDRA MÅNGA ONÖDIGA OCH SKRÄCKFYLLDA BOSTADSBRÄNDER. VÅR TRYGGHET ÄR EN TYDLIG OCH FÖREBYGGANDE  BRANDSKYDDSUTBILDNING FÖR PRIVATPERSONER, DEN ENDA I SITT SLAG, UTVECKLAD I KONSULTATION MED STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR. 

En brand i den egna bostaden är kanske något man helst undviker att tänka på, men plötsligt kan det faktiskt inträffa! Vårt fokus är att utbilda vuxna och unga personer i förebyggande brandskydd. Därför har vi tagit fram en handbok, den enda i sitt slag, som ingår till våra brandfiltar och brandsläckare -  som ett körkort i brandskydd för hemmet! Vår brandskyddsutbildning lär bland annat ut konkreta och viktiga råd hur bostadsbränder kan förhindras med lite förkunskap. Om olyckan ändå skulle vara framme ger vi råd i hur man snabbt använder våra släckhjälpmedel. I utbildningen får man också förslag på ägodelar att ta med från bostaden om en snabb evakuering  måste ske till en förbestämd återsamlingsplats utanför hemmet. I slutet av handboken ger vi tips och råd hur man kan utbilda sig i några andra vardagsolyckor som kan ske i eller utanför hemmet.

Hemmet ska vara en trygg plats! Bland det värsta som kan inträffa är en bostadsbrand. Oberoende av årstid inträffar uppskattningsvis ca 25 000 brandincidenter i svenska hem. Mörkertalet vet vi är stort.  Plötsligt kan en lugn stund i bostaden förvandlas till en mardröm med personskador och förstörda ägodelar. Okunskap och lite oaktsamhet vid matlagning är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Kvällsaktiviteterna ska eventuellt planeras och mitt i allt ringer telefonen. Nu är det väldigt lätt att för stunden tappa fokus och koncentration, spisbranden är ett faktum. Andra orsaker till brand i bostaden kan vara bortglömda ljus och olyckor i samband med obevakad laddning av mobiltelefoner och annan elektronik som har litiumbatterier. Risken finns att batteriet avger giftiga gaser om det kortsluts, gaser som kan börja brinna. Den som varit med om en bostadsbrand, beskriver en overklighetskänsla som aldrig glöms bort. Grannar, bostadsbolag eller bostadsrättsförening blir oftast inblandade. För allas säkerhet och trygghet är det därför alltid aktuellt att öka kunskaperna om hur man skyddar sig mot brand. Vår Trygghets brandskyddspaket för hemmet med brandfilt eller brandsläckare som släckhjälpmedel och handboken Vår Trygghet, är en genomarbetad och väl beprövad utbildning utvecklad tillsammans med privatpersoner för privatpersoner i konsultation med Storstockholms brandförsvar. Vår Trygghet brandskyddsutbildning har förhindrat många bostadsbränder och varit till stor hjälp om olyckan varit framme.

Ett större erkännande av vårt arbete går knappast att få när vi blev speciellt inbjudna att presentera brandskyddsutbildningen Vår Trygghet på ett stort nordiskt seminarium om brandskydd för hemmet, arrangerat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Brandmyndigheter från Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog. Se filmen som visades på seminariet här ovanför.

En del utbildningar är viktigare än andra! Bättre att vara förberedd än att plötsligt bli överraskad om en brand startat i hemmet! Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Tidigt och rätt ingripande är avgörande, då branden inte tar någon paus. Panik och chock då alla rationella tankar blockeras är aldrig en bra lösning vid en olyckshändelse. En utbildad och rätt utrustad person i brandskydd är den bästa brandbekämparen för sig själv, grannar, bostadsbolag eller bostadsrättsförening enligt räddningstjänsten. Under de nio år vi arbetat med brandskyddsutbildningar för privatpersoner, har vi hittills levererat mer än 160 000 brandskyddspaket med stort positivt facit.

Brandfilten eller brandsläckaren till våra brandskyddspaket måste vara snygga för att få en central och väl synlig plats i hemmet, för att snabbt kunna användas. Under fliken motiv visar vi några förslag på hur våra släckhjälpmedel kan se ut. 


Våra pålitliga brandfiltar och kraftfulla brandsläckare håller marknadens högsta klass och tillverkas under kontrollerade former av vår nära samarbetspartner Presto AB, Nordens största leverantör av brandskydd. Presto levererar exempelvis brandskyddsprodukter till många av landets räddningstjänster. Släckhjälpmedlen är enkla att använda med lite förkunskap, och kan antingen monteras på en vägg eller placeras fristående på en bänk eller hylla i bostaden, då båda har en plan och stadig botten.

 
Prestos fabrik i Katrineholm

Vår Trygghet har uppmärksammats av Sveriges Radio och andra stora medier vid flera tillfällen. Lyssna nedan på ett av inslagen som Sveriges Radio P4 Västerbotten gjorde med fastighetsbolaget AB Bostäder  i Umeå, som utrustat fler än 15 000 lägenheter med våra brandskyddspaket.

Vår Trygghet har inga återförsäljare. Våra beställare är bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och företag i olika branscher. Brandskyddspaketen beställs genom oss och faktureras i samband med leverans av vår nära samarbetspartner Presto AB.

Här kan du se några beställare som utrustat mer än 160 000 bostäder med våra brandskyddspaket:

Flera försäkringsbolag, Bostadsrättsföreningar, Privata fastighetsbolag, Sveriges Allmännytta, AB Svenska Bostäder, AF Bostäder i Lund, AB Bostäder i Borås, Haninge Bostäder, Gotlandshem, Kristinehamnsbostäder, Tranåsbostäder, Bostaden i Umeå, Timråbo, Stadsholmen, Tierpsbyggen, Skebo, Salabostäder, Kustbostäder, Sjöbohem, Bodenbo med flera.


                                                           

           Vår Trygghet är medlemmar i Brandskyddsföreningen   

I nära samarbete med: