Ökad kunskap om brandskydd i lägenheterna bör ständigt vara aktuellt! Bidrag till ett effektivt och ansvarsfullt beslut och ge alla hyresgäster eller medlemmar i bostadsrättsföreningen en tryggare vardag i bostäderna! Inspirera de boende att utbilda sig med Vår Trygghet förebyggande brandskyddsutbildning för hemmet, den enda i sitt slag. Utbildningen har positivt uppmärksammats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

En bostadsbrand är bland det värsta som kan inträffa för ett fastighetsbolag eller bostadsrättsförening. Det är aldrig för sent att öka kunskapen om brandskydd hos hyresgästerna eller bostadsrättsföreningens medlemmar. Kunskap om brandskydd i hemmet är många gånger väldigt låg. De flesta bostadsinnehavare har varken ett effektivt släckhjälpmedel eller förkunskaper om en brand skulle uppstå. Den obligatoriska brandvarnaren varnar men släcker inte en brand som ofta startart med en liten låga. Varje år uppstår ca 25 000 kända brandincidenter i svenska hem med stort mänskligt lidande för de drabbade och ofta enorma kostnader för bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningen. Majoriteten av alla bränder startar vid spisen oavsett årstid.


Varje dag använder bostadsinnehavarna spisen utan större kunskap om vad man gör om spisbranden snabbt är ett faktum. Lite slarv och vardagsstress vid matlagningen kan få oanade konsekvenser. I de flesta fall är het och brinnande olja tillsammans med vatten orsaken till brand, eller den bortglömda och överhettade kastrullen.


Belöning för handlingskraftigt ingripande vid en spisbrand med Vår Trygghet brandfilt.

Det finns många exempel på hur förödande konsekvenserna kan bli om man inte har god förkunskap och släckhjälpmedel vid en brand. En privatperson i Göteborg försökte för några år sedan i panik släcka het och brinnande matolja på spisen med vatten i hemmet. Det slutade med att 67 lägenheter eldhärjades. Den explosionsartade branden sögs in och spreds snabbt genom matfettet som fanns i spisfläktens ventilationssystem till de andra lägenheterna. Med rätt utbildning och släckhjälpmedel hade kanske katastrofen kunnat förhindras Våra stilsäkra och effektiva brandskyddspaket där fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen själv väljer sitt egna motiv är beprövade, billiga i inköp jämfört med vad en brand kan medföra i mänskliga tragedier och dyra brandsaneringar. De olika släckhjälpmedlen är enkla att använda och att dela ut. Våra brandfiltar eller brandsläckare har en stadig botten och kan antingen monteras av den boende själv på en vägg eller enkelt placeras på en bänk eller hylla. Låt gärna brandfiltarna eller brandsläckarna efter inköp tillhöra bostädernas fasta utrustning. Till varje brandskyddspaket ingår handboken Vår Trygghet. Utbildningen i handboken ger handfasta råd om hur man förhindrar att en brand startar i bostaden, hur man använder sitt släckhjälpmedel och vad man bör tänka på vid en snabb evakuering från sin bostad. Utbildningen är framtagen tillsammans med privatpersoner för privatpersoner och i konsultation med Storstockholms brandförsvar.


En brand i hemmet är lika allvarlig som den är i offentlig miljö, där kravet på övning och ett professionellt brandskydd redan finns.  Vår Trygghet brandskyddsutbildning ska betraktas som ¨färskvara¨ och bör repeteras. Kommunicera gärna utbildningen med att årligen arrangera en egen brandskyddsdag i bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningens namn, en egen temadag där de boende uppmuntras att repetera brandskyddsutbildningen och hur man snabbt använder sitt släckhjälpmedel. Handboken Vår Trygghet  och utbildningsfilmen som beskriver hur man använder våra brandfiltar eller brandsläckare, ingår fritt digitalt till våra olika brandskyddspaket. Brandskyddsdagen vet vi skapar stor goodwill.
                                                                                                                                                                                                    

Vår Trygghet är Sveriges ledande leverantör av släckhjälpmedel och brandskyddsutbildningar för privat bruk. Våra släckhjälpmedel  har den senaste EU standarden och är varken dyrast eller billigast, men håller marknadens absolut högsta kvalitet. 

Våra pålitliga brandfiltar och kraftfulla brandsläckare tillverkas av vår nära samarbetspartner Presto AB, Nordens största leverantör av brandskydd. De olika brandskyddspaketen beställs genom oss och faktureras i samband med leverans av Presto AB.